Komisja Mieszana przesłała Prezesowi Rady Ministrów „Sprawozdanie” ze swojej pracy wraz z wnioskiem o jej rozwiązanie, chociaż przedstawiciele Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego uznali jej dalsze istnienie za pożyteczne.