Jest to opinia wspólnego zespołu prawników o możliwości utworzenia wolnych związków zawodowych w warunkach obowiązującego prawa w PRL w 1980r.