Na wniosek Komisji Mieszanej Prezes Rady Ministrów rozwiązał ją.