Porozumienie Szczecińskie kończące strajk, podpisano 30.08.1980 o godz. 8.30.