W ramach prac Komisji Mieszanej przyjęto „Zasady dostępu Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego do publicznych źródeł masowego przekazu.