Prezes Rady Ministrów, realizując Porozumienie Szczecińskie powołał Komisję Mieszaną i określił jej zadania.