Zwróć uwagę na str. V/2, 8, 17, 18, 46 dotyczące oceny prac Komisji Rządowej w Szczecinie.